Mga Tuntunin at Kundisyon

bannerAbout

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang kasunduang ito ay naglalaman ng mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit ng WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internet Site.Gaya ng ginamit sa Kasunduang ito: (i) "kami", "kami", o "aming" ay tumutukoy sa WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) Ang "ikaw" o "iyo" ay tumutukoy sa indibidwal o entity na gumagamit ng "Internet Site; (iii) Ang "Internet Site" ay tumutukoy sa lahat ng natitingnang pahina (kabilang ang mga header ng page, custom na graphics, icon ng button, link, at text) , pinagbabatayan na code ng programa, at kasamang mga serbisyo at dokumentasyon ng site na ito; at (iv) Ang "Partner" ay tumutukoy sa isang third-party na entity kung kanino ang WELLDONE ELECTRONICS LTD. ay lumikha ng isang bersyon ng Internet Site na ito o kung kanino ay pinahintulutan ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. upang mag-link sa Internet Site na ito o kung kanino ang WELLDONE ELECTRONICS LTD. ay may pinagsamang relasyon sa marketing. Sa pamamagitan ng pag-access, pagba-browse, at/o paggamit sa Internet Site na ito, kinikilala mo na nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa mga tuntuning ito at kundisyon at sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon.
 

1. Lisensya sa Paggamit

Binibigyan ka namin ng limitado, hindi eksklusibo, hindi naililipat, maaaring bawiin na lisensya upang gamitin ang Internet Site para lamang sa pamamahala ng iyong proseso ng pagbili, kabilang ang pagtingin, paghiling, pag-apruba at pag-order ng mga produkto para sa iyong sarili o sa ngalan ng iyong kumpanya.Bilang isang lisensyado ng Internet Site hindi ka maaaring magrenta, mag-arkila, magbigay ng interes sa seguridad, o kung hindi man ay ilipat ang anumang mga karapatan na mayroon ka sa paggamit ng Internet Site na ito.Wala ka pang pahintulot na muling ibenta ang pamamahala sa pagbili at mga serbisyo sa pagproseso ng Internet Site na ito.
 

2. Walang Warranty/Disclaimer

WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga kasosyo nito ay hindi ginagarantiyahan na ang iyong paggamit sa Internet site ay hindi maaantala, na ang mga mensahe o mga kahilingan ay ihahatid, o na ang pagpapatakbo ng Internet site ay magiging walang error o secure.Bilang karagdagan, ang mga mekanismo ng seguridad na ipinatupad ng WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga kasosyo nito ay maaaring may likas na mga limitasyon, at dapat mong matukoy ang iyong sarili na ang Internet site ay sapat na nakakatugon sa iyong mga kinakailangan.WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga kasosyo nito ay hindi mananagot para sa iyong data kung naninirahan sa aming mga server o sa iyong mga server.
Dapat kang maging responsable para sa lahat ng paggamit ng iyong account at pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong password at impormasyon.Hindi namin hinihikayat ang iyong pagbabahagi ng iyong password at account number sa sinuman;anumang ganoong pagbabahagi ay ganap na nasa iyong sariling peligro.Alinsunod dito, dapat kang pumili ng natatangi, hindi halatang password at palitan ng madalas ang iyong mga password.
Ang WELLDONE ELECTRONICS LTD.Ang Internet site at ang mga nilalaman nito ay ibinigay "as is" at WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga kasosyo nito ay walang mga representasyon o warranty ng anumang uri na may kinalaman sa site na ito, mga nilalaman nito o anumang produkto.WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga Kasosyo nito ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man o ipinahiwatig, ng pagiging mapagkalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag.Ang disclaimer na ito ng WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang Mga Kasosyo nito sa anumang paraan ay hindi makakaapekto sa warranty ng tagagawa, kung mayroon man, na ipapasa sa iyo.WELLDONE ELECTRONICS LTD., ang mga Kasosyo nito, mga supplier at reseller nito ay hindi mananagot para sa anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya o kinahinatnang mga pinsala (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa nawalang kita, nawalang kita, pagkagambala sa negosyo, nawalang impormasyon o data, pagkagambala ng computer, at mga katulad nito) o halaga ng pagbili ng mga kapalit na produkto o serbisyo na nagmumula sa o nauugnay sa paggamit ng mga produkto o ang paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang Internet site na ito, kahit na ang WELLDONE ELECTRONICS LTD.at/o ang mga Kasosyo nito ay dapat naipaalam sa posibilidad ng mga naturang pinsala, o para sa anumang paghahabol ng anumang ibang partido.WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga Kasosyo nito ay hindi kumakatawan o ginagarantiyahan na ang impormasyong ibinigay sa Internet site na ito ay tumpak, kumpleto o napapanahon.Ang mga limitasyong ito ay mananatili sa anumang pagwawakas ng kasunduang ito.
 

3. Pamagat

Ang lahat ng titulo, mga karapatan sa pagmamay-ari, at mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa Internet Site ay mananatili sa WELLDONE ELECTRONICS LTD., sa mga Kasosyo nito at/o sa mga supplier nito.Pinoprotektahan ng mga batas at kasunduan sa copyright ang Internet Site na ito, at hindi mo aalisin ang anumang pagmamay-ari na abiso o label sa Internet Site.Sa pamamagitan ng paggamit ng Internet Site na ito, walang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ang ililipat sa iyo.
 

4. Mga upgrade

WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga Kasosyo nito ay may karapatan na i-update at i-upgrade ang Internet Site sa aming sariling pagpapasya nang walang abiso sa iyo, kabilang ngunit hindi limitado sa, pagbabago ng functionality, user interface, mga pamamaraan, dokumentasyon, o alinman sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito.WELLDONE ELECTRONICS LTD.karagdagang inilalaan ang karapatang baguhin ang alinman sa mga tuntunin at kundisyon na nakapaloob dito at sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-post ng mga ito sa Internet Site.Kung ang anumang pag-update, pag-upgrade o pagbabago ay hindi katanggap-tanggap sa iyo, ang tanging paraan mo ay upang ihinto ang iyong paggamit ng site sa Internet.Ang iyong patuloy na paggamit ng Internet site kasunod ng anumang pagbabago sa aming site o pag-post ng isang bagong kasunduan sa aming site ay bubuo ng isang may-bisang pagtanggap sa pagbabago.
 

5. Pagbabawal Laban sa Pagbabago

Sa ilalim ng nabanggit na lisensya, ipinagbabawal kang magbago, magsalin, mag-recompile, mag-disassemble o mag-reverse engineering o kung hindi man ay subukang kunin ang source code para sa pagpapatakbo ng Internet Site o paglikha ng derivative na WELLDONE ELECTRONICS LTD.batay sa Internet Site o mga bahagi ng Internet Site.Para sa mga layunin ng Kasunduang ito, ang ibig sabihin ng "reverse engineering" ay ang pagsusuri o pagsusuri ng software ng Internet Site upang matukoy ang source code, istraktura, organisasyon, panloob na disenyo, mga algorithm o encryption device nito.
 

6. Pagwawakas

Awtomatikong magwawakas ang lisensyang ito sa aming paunawa sa iyo kung mabigo kang sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na inilarawan dito.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ay may karapatang wakasan ang lisensya ng sinumang user anumang oras para sa anuman o walang dahilan.Ang nasabing pagwawakas ay maaaring batay lamang sa pagpapasya ng WELLDONE ELECTRONICS LTD.at/o mga Kasosyo nito.
 

7. Iba pang mga Disclaimer

WELLDONE ELECTRONICS LTD.at ang mga Kasosyo nito ay hindi mananagot o mananagot sa iyo para sa anumang pagkaantala o pagkabigo na gumanap sa ilalim ng Kasunduang ito kung ang naturang pagkaantala o pagkabigo ay resulta ng sunog, pagsabog, pagtatalo sa paggawa, lindol, kaswalti o aksidente, kakulangan o pagkabigo ng mga pasilidad sa transportasyon at/o mga serbisyo, kakulangan o kabiguan ng mga pasilidad at/o serbisyo ng telekomunikasyon kabilang ang mga serbisyo sa Internet, epidemya, baha, tagtuyot, o dahil sa digmaan, rebolusyon, kaguluhang sibil, pagbara o embargo, gawa ng Diyos, anumang kawalan ng kakayahang makakuha ng anumang kinakailangang lisensya, permit o awtorisasyon, o dahil sa anumang batas, proklamasyon, regulasyon, ordinansa, kahilingan o kinakailangan ng alinmang pamahalaan o sa anumang dahilan ng anuman, katulad man o hindi katulad sa mga nabanggit, na lampas sa makatwirang kontrol ng WELLDONE ELECTRONICS LTD.at mga Kasosyo nito.
Kinakatawan ng Kasunduang ito ang kumpletong kasunduan hinggil sa lisensyang ito at maaaring amyendahan lamang ng nakasulat na pag-amyenda na isinagawa ng parehong partido.
Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad, ang naturang probisyon ay dapat repormahin lamang sa lawak na kinakailangan upang gawin itong maipatupad.
Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na, bilang indibidwal na sumasang-ayon sa elektronikong paraan sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, ikaw ay pinahintulutan at binigyan ng kapangyarihang sumang-ayon sa Kasunduang ito sa ngalan ng iyong sarili at sa anumang organisasyong inaakala mong kinakatawan.