Mga Tuntunin at Kundisyon

bannerAbout

Mga Tuntunin at Kundisyon

Naglalaman ang kasunduang ito ng mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. Internet Site. Tulad ng ginamit sa Kasunduang ito: (i) Ang "kami", "amin", o "aming" ay tumutukoy sa WELLDONE ELECTRONICS LTD. (ii) Ang "ikaw" o "iyong" ay tumutukoy sa indibidwal o entity na gumagamit ng "Internet Site; (iii)" Internet Site "ay tumutukoy sa lahat ng mga natitingnang pahina (kabilang ang mga header ng pahina, pasadyang graphics, mga icon ng pindutan, mga link, at teksto) , napapailalim na code ng programa, at kasamang mga serbisyo at dokumentasyon ng site na ito; at (iv) Ang "Kasosyo" ay tumutukoy sa isang entity ng third-party na kanino ang WELLDONE ELECTRONICS LTD. ay lumikha ng isang bersyon ng Internet Site na ito na pinahintulutan ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. upang mag-link sa Internet Site na ito o kung kanino ang WELLDONE ELECTRONICS LTD. ay may magkatulad na ugnayan sa marketing. Sa pamamagitan ng pag-access, pag-browse, at / o paggamit ng Internet Site na ito, kinikilala mo na nabasa mo, naintindihan, at sumang-ayon na mabuklod ng mga term na ito at mga kundisyon at sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas at regulasyon.
 

1. Lisensya ng Paggamit

Nagbibigay kami sa iyo ng isang limitado, hindi eksklusibo, hindi maililipat, nababawi na lisensya upang magamit lamang ang Internet Site para sa pamamahala ng iyong proseso ng pagbili, kabilang ang pagtingin, paghingi, pag-apruba at pag-order ng mga produkto para sa iyong sarili o sa ngalan ng iyong kumpanya. Bilang isang lisensyado ng Internet Site hindi ka maaaring magrenta, umarkila, magbigay ng isang interes sa seguridad, o kung hindi man ilipat ang anumang mga karapatan na mayroon ka sa paggamit ng Internet Site na ito. Hindi ka pa rin pinapahintulutan na ibenta muli ang pamamahala ng pagbili at pagproseso ng mga serbisyo ng Internet Site na ito.
 

2. Walang Warranty / Disclaimer

WELLDONE Elektronika LTD. at ang mga kasosyo nito ay hindi ginagarantiyahan na ang iyong paggamit ng Internet site ay hindi magambala, na ang mga mensahe o kahilingan ay maihahatid, o na ang pagpapatakbo ng Internet site ay magiging walang error o ligtas. Bilang karagdagan, ang mga mekanismo ng seguridad na ipinatupad ng WELLDONE Elektronika LTD. at ang mga kasosyo nito ay maaaring may taglay na mga limitasyon, at dapat mong matukoy ang iyong sarili na ang Internet site ay sapat na nakakatugon sa iyong mga kinakailangan. WELLDONE Elektronika LTD. at ang mga kasosyo nito ay hindi mananagot para sa iyong data man nakatira sa aming o sa iyong mga server.
Mananagot ka para sa lahat ng paggamit ng iyong account at mapanatili ang pagiging kompidensiyal ng iyong password at impormasyon. Pinanghihinaan namin ang loob ang iyong pagbabahagi ng iyong password at numero ng account sa sinuman; ang anumang naturang pagbabahagi ay ganap na nasa iyong sariling peligro. Alinsunod dito, dapat kang pumili ng isang natatanging, hindi halatang password at palitan ang iyong mga password nang madalas.
Ang WELLDONE Elektronika LTD. Ang site ng Internet at mga nilalaman nito ay ibinibigay "tulad ng" at WELLDONE ELECTRONICS LTD. at ang mga kasosyo nito ay walang kinatawan o garantiya ng anumang uri patungkol sa site na ito, mga nilalaman nito o anumang produkto. WELLDONE Elektronika LTD. at ang Mga Kasosyo nito sa pamamagitan nito ay malinaw na tinatanggihan ang lahat ng mga garantiya, alinman sa malinaw o ipinahiwatig, ng kakayahang mangangalakal, fitness para sa isang partikular na layunin, o hindi lumalabag. Ang disclaimer na ito ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. at ang Mga Kasosyo nito sa anumang paraan ay hindi nakakaapekto sa warranty ng gumawa, kung mayroon man, na ipapasa sa iyo. Ang WELLDONE Elektronika LTD., Ang Kasosyo nito, ang mga tagapagtustos at reseller nito ay hindi mananagot para sa anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya o kadahilanang pinsala (kasama, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa nawalang kita, nawalang kita, pagkagambala sa negosyo, nawalang impormasyon o data, pagkagambala ng computer, at mga katulad nito) o gastos ng pagkuha ng mga kapalit na produkto o serbisyo na nagmula sa o nauugnay sa paggamit ng mga produkto o paggamit o kawalan ng kakayahang magamit ang Internet site na ito, kahit na ang WELLDONE ELECTRONICS LTD. at / o ang Kasosyo nito ay dapat ipaalam sa posibilidad ng mga nasabing pinsala, o para sa anumang paghahabol ng anumang ibang partido. WELLDONE Elektronika LTD. at ang Mga Kasosyo nito ay hindi kumakatawan o ginagarantiyahan na ang impormasyong ibinigay sa site ng Internet na ito ay tumpak, kumpleto o kasalukuyang. Ang mga limitasyong ito ay makakaligtas sa anumang pagwawakas ng kasunduang ito.
 

3. Pamagat

Lahat ng titulo, mga karapatan sa pagmamay-ari, at mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari sa Internet Site ay mananatili sa WELLDONE ELECTRONICS LTD., Mga Kasosyo at / o mga tagatustos nito. Pinoprotektahan ng mga batas at kasunduan sa copyright ang Internet Site na ito, at hindi mo aalisin ang anumang mga pagmamay-ari na abiso o label sa Internet Site. Sa pamamagitan ng paggamit ng Internet Site na ito ay walang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ang maglilipat sa iyo.
 

4. Mga Pag-upgrade

WELLDONE Elektronika LTD. at ang Kasosyo nito ay may karapatang mag-update at mag-upgrade sa Internet Site sa aming sariling paghuhusga nang walang abiso sa iyo, kasama ngunit hindi limitado sa, pagbabago ng pag-andar, interface ng gumagamit, mga pamamaraan, dokumentasyon, o alinman sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito. WELLDONE Elektronika LTD. sa karagdagang paglalaan ng karapatang baguhin ang anuman sa mga tuntunin at kundisyon na nakapaloob dito at sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-post sa mga ito sa Internet Site. Kung ang anumang pag-update, pag-upgrade o pagbabago ay hindi katanggap-tanggap sa iyo, ang iyong pag-uusapan lamang ay upang ipagpatuloy ang iyong paggamit ng Internet site. Ang iyong patuloy na paggamit ng site ng Internet kasunod ng anumang pagbabago sa aming site o pag-post ng isang bagong kasunduan sa aming site ay magbubuo ng isang umiiral na pagtanggap sa pagbabago.
 

5. Pagbabawal Laban sa Pagbabago

Sa ilalim ng nabanggit na lisensya, ipinagbabawal kang baguhin, isalin, muling kumpunihin, disassembling o baligtarin ang engineering o kung hindi man ay pagtatangka na makuha ang source code para sa pagpapatakbo ng Internet Site o paglikha ng derivative WELLDONE ELECTRONICS LTD. batay sa Internet Site o mga bahagi ng Internet Site. Para sa mga layunin ng Kasunduang ito, ang "reverse engineering" ay nangangahulugan ng pagsusuri o pagsusuri ng software ng Internet Site upang matukoy ang source code, istraktura, samahan, panloob na disenyo, mga algorithm o pag-encrypt na aparato.
 

6. Pagwawakas

Ang lisensyang ito ay awtomatikong magtatapos sa aming abiso sa iyo kung nabigo kang sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na inilalarawan dito. WELLDONE Elektronika LTD. ay may karapatang wakasan ang lisensya ng anumang gumagamit sa anumang oras para sa anuman o walang dahilan. Ang nasabing pagwawakas ay maaaring batay lamang sa paghuhusga ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. at / o ang Kasosyo nito.
 

7. Iba Pang Mga Pagwawaksi

WELLDONE Elektronika LTD. at ang Kasosyo nito ay hindi mananagot o mananagot sa iyo para sa anumang pagkaantala o pagkabigo na gumanap sa ilalim ng Kasunduang ito kung ang naturang pagkaantala o pagkabigo ay nagresulta mula sa sunog, pagsabog, alitan sa paggawa, lindol, nasawi o aksidente, kawalan o pagkabigo ng mga pasilidad sa transportasyon at / o mga serbisyo, kawalan o pagkabigo ng mga pasilidad sa telekomunikasyon at / o mga serbisyo kabilang ang mga serbisyo sa Internet, epidemya, baha, pagkauhaw, o dahil sa giyera, rebolusyon, kaguluhan sa sibil, pagharang o embargo, kilos ng Diyos, anumang kawalan ng kakayahang makakuha ng anumang kinakailangang lisensya, permit o pahintulot, o sa pamamagitan ng dahilan ng anumang batas, proklamasyon, regulasyon, ordenansa, hinihingi o iniaatas ng anumang gobyerno o dahil sa anumang iba pang dahilan kung anuman, magkatulad man o hindi magkatulad sa mga naisaad, na lampas sa makatwirang pagkontrol ng WELLDONE ELECTRONICS LTD. at mga Kasosyo nito.
Kinakatawan ng Kasunduang ito ang kumpletong kasunduan hinggil sa lisensyang ito at maaaring susugan lamang ng isang nakasulat na susog na isinagawa ng parehong partido.
Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay pinangako na hindi maipapatupad, ang nasabing probisyon ay dapat baguhin sa sukat na kinakailangan upang mapatupad ito.
Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na, bilang isang indibidwal na elektronikong sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, ikaw ay pinahintulutan at binigyan ng kapangyarihan na sumang-ayon sa Kasunduang ito sa ngalan ng iyong sarili at ng anumang samahan na sinasabing kinakatawan mo.